Politica de Confidențialitate a viveremeglio.net

Această Aplicație colectează unele Date Personale ale utilizatorilor săi.

Utilizatorii pot fi supuși unor niveluri diferite de protecție. Astfel, unii Utilizatori beneficiază de o protecție superioară. Mai multe informații privind criteriile de protecție pot fi găsite în secțiunea despre aplicabilitate.

Acest document poate fi tipărit folosind comanda de tipărire disponibilă în setările oricărui browser.

Responsabilul pentru Prelucrarea Datelor

VivereMeglio.net

Adresa de email a Responsabilului: viveremeglio.net@gmail.com

Tipurile de Date Colectate

Printre Datele Personale colectate de această Aplicație, fie în mod autonom, fie prin intermediul terților, se numără: email; nume.

Detalii complete despre fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin textele informative specifice afișate înaintea colectării datelor.

Datele Personale pot fi furnizate voluntar de Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat în timpul utilizării acestei Aplicații.
Dacă nu se specifică altfel, toate Datele solicitate de această Aplicație sunt obligatorii. Dacă Utilizatorul refuză să le comunice, s-ar putea să fie imposibil pentru această Aplicație să furnizeze Serviciul. În cazurile în care această Aplicație indică anumite Date ca fiind opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor Date, fără a afecta disponibilitatea Serviciului sau funcționalitatea acestuia.
Utilizatorii care au îndoieli despre care Date sunt obligatorii, sunt încurajați să contacteze Responsabilul.
Utilizarea eventualei de Cookie-uri – sau a altor instrumente de urmărire – de către această Aplicație sau de către titularii serviciilor terțe utilizate de această Aplicație, dacă nu se specifică altfel, are scopul de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, pe lângă alte scopuri descrise în acest document și în Politica de Cookie-uri, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru Datele Personale ale terților obținute, publicate sau partajate prin această Aplicație și garantează că are dreptul de a le comunica sau difuza, eliberând Responsabilul de orice responsabilitate față de terți.